Leonora Be You personal mentoring

Personal soul evolution journey 

with Leonora Be You  - Luna


Gyvenimo potencialas - yra laisvos valios zona, tačiau didžioji dauguma žmonijos, vietoj galimybės perkurti savo karminį likimą dažnai per savo gyvenimą nesąmoningai susikuria jo dar daugiau… Ko pasekoje karminės situacijos, kitaip sakant “sielos namų darbai”  PASIKARTOTINAI dalyvauja kasdieniniame žmogaus gyvenime ir taip kuria limitus savo paties galimybių lauke.

Ar tai būtų susiję su sveikata ir fiziniais  negalavimais, ar finansais ir nestabilumu darbuose, ar santykiais ir nesaugumu meilėje, ar dvasiniu pasauliu ir baime pažinti save… - VISA TAI gali tapti ne gyvenimo kančia ar nelaimė, o GALIMYBĖ Tau PRISIMINTI - KAS esi? Ir KODĖL gyveni?

Kelionė, į kurią Tave kviečia Leonora - Luna, yra išskirtinė porgrama, kuri pagal Tavo asmeninius, dvasinius ir gyvenimiškus “rodiklius” bus formuojama pagal aukščiausią Tavo sielos evoliuciją ir aktyvizuojama maksimali Tavo žemiško gyvenimo materializacija. Šio proceso metu bus ruošiama Tavo sąmonė, kūnas ir siela priimti, jungtis bei integruotis į rezonansą su aukščiausiu tavo gyvenimo potencialu bei kolektyvinės evoliucjos perspektyvomis, kuriant bei perkuriant savo gyvenimo trajektoriją visuose savo būties lygiuose.

Du kartus per mėnesį abiems iš anksto suderintu laiku, bus aptariami Tavo asmeninių užduočių, įžvalgų, praktikų rezultatai, vidiniai procesai bei asmeninio materialaus pasaulio situacijos. 

Kiekvieną mėnesį mentorystės dalyvė su Leonora - Luna, turės tiesioginį bendravimą asmeniškai bei pasirinktinai gydomąsias ar aktyvizacines sesijas sau ar savo artimiesiems (nuotoliniu būdu).

Kadangi programa asmeninė ir gyva, toks, koks ir gyvenimas, šios programos dalyvė, turi pilną teisę “formuoti” savo mėnesio susitikimus pagal savo asmeninius poreikius ir kiekvieno mėnesio gyvų įvykių užsakymus.  Personal mentorship su Leonora - Luna:

4 months

8 soul acceleration sessions up to 2.5 hrs (Value of one session 333 Eur)


Healing sessions:

4 distant energy healing sessions for you or your loved ones (value of one session 111 Eur)

Process supervision:

personal supervision of process, feedback after each meeting, homework (value - priceless)

Support:

Opportunity to consult via e-mail/whatsapp/phone (value - priceless)

Tavo įsipareigojimas šiam sielos evoliucijos keliui:

Keturių mėnesių mentorystė dirbant individualiai asmeniniuose susitikimuose bei energetinio gydymo sesijose - 2222 Eur mokant iš karto arba 4 mokėjimai po 616 Eur (mokant kas mėnesį). 

Susitikimai vyks kas dvi savaites, dalyvio ir mentorės asmeniškai sutartu laiku. Menotrystės eigos metu laikai nuotolinėms gydomosioms sesijoms ir sielos akseleracijos transmicijoms bus sutarti mentorystės eigoje, atsižvelgiant į dalyvio asmeninius procesus.

 

DėmesioTaikomos asmeninės sesijos POROMS. Antrąjai pusei taikoma 50% NUOLAIDA asmeninės mentorystės paketui. Ši išskiritnė galimybė taikoma poroms, norinčioms evoliucionuoti kartu visose gyvenimo srytyse.  

 

Nori paklausti papildomų klausimų rašykiteinfo@leonorabeyou.com

Privačios mentorystės dalyvių skaičius labai ribotas. Leonora - Luna pasilieka galimybę dalyvę(-į) pasirinkti ir/ar atitinkamai parekomenduoti kitą mokomąją programą, pagal suinteresuotos dalyvės(-io) dabartinį galimybių ir pasiruošimo lygį. Jus gali pasiekti klausimynas, jei suinteresuoto(s) dalyvės(-io) energetinis ir fizinis gyvenimo laukas nėra dar pakankamai pažįstamas.Viskas, ko žmogus iš tikrųjų trokšta, jam yra pasiekiama. Tereikia žinių, kaip pažadinti mumyse slypinčias galias, kurios leistų iš gyvenimo pasiimti tai, kas jūsų – kas teisėtai priklauso jums ir ką jau gimdami atsinešėte.

leonora be You

AWARENESS TRAINING

NOW BE YOU PHILOSOPHY