Mokymai "Kelionė į save"

Asmeninės gyvenimo evoliucijos mentorystė

su Leonora Be You  - Luna


Gyvenimo potencialas - yra laisvos valios zona, tačiau didžioji dauguma žmonijos, vietoj galimybės perkurti savo karminį likimą dažnai per savo gyvenimą nesąmoningai susikuria jo dar daugiau… Ko pasekoje karminės situacijos, kitaip sakant “sielos namų darbai”  PASIKARTOTINAI dalyvauja kasdieniniame žmogaus gyvenime ir taip kuria limitus savo paties galimybių lauke.

Ar tai būtų susiję su sveikata ir fiziniais  negalavimais, ar finansais ir nestabilumu darbuose, ar santykiais ir nesaugumu meilėje, ar dvasiniu pasauliu ir baime pažinti save… - VISA TAI gali tapti ne gyvenimo kančia ar nelaimė, o GALIMYBĖ Tau PRISIMINTI - KAS esi? Ir KODĖL gyveni?

Kelionė, į kurią Tave kviečia Leonora - Luna, yra išskirtinė porgrama, kuri pagal Tavo asmeninius, dvasinius ir gyvenimiškus “rodiklius” bus formuojama pagal aukščiausią Tavo sielos evoliuciją ir aktyvizuojama maksimali Tavo žemiško gyvenimo materializacija. Šio proceso metu bus ruošiama Tavo sąmonė, kūnas ir siela priimti, jungtis bei integruotis į rezonansą su aukščiausiu tavo gyvenimo potencialu bei kolektyvinės evoliucjos perspektyvomis, kuriant bei perkuriant savo gyvenimo trajektoriją visuose savo būties lygiuose.

Šios mentorystės eigoje bus aptariami Tavo asmeninių užduočių, įžvalgų, praktikų rezultatai, vidiniai procesai bei asmeninio materialaus pasaulio situacijos. 

Kiekvieną mėnesį mentorystės dalyvė(-is) su Leonora - Luna, turės tiesioginį bendravimą asmeniškai bei pasirinktinai gydomąsias ar aktyvizacines sesijas sau ar savo artimiesiems (nuotoliniu būdu).

Kadangi programa asmeninė ir gyva, toks, koks ir gyvenimas, šios programos dalyvė(-is), turi pilną teisę “formuoti” savo mėnesio susitikimus pagal savo asmeninius poreikius ir kiekvieno mėnesio gyvų įvykių užsakymus.  

Ši mentorystė skirta moterims ir vyrams ieškantiems:

  • vidinio stabilumo ir ramybės
  • pasitikėjimo savimi ir didesne gyvenimo apimtimi
  • atsakymų į gilius vidinius klausimus, kuriems neužtenka "žemiškų" paaiškinimų
  • dvasinio gylio ir gyvenimo prasmėsAsmeninė mentorystė su Leonora - Luna:

3 mėnesių trukmės

2 susitikimai per mėnesį sielos akseleracijos sesijose iki 2.5 val. trukmės (vieno susitikimo vertė 333 Eur)


Individualios kvėpavimo ir gydymo sesijos:

Nuotolinės energetinio gydymo sesijos sau ar savo artimiesiems (vienos sesijos vertė 111 Eur) bei asmeninės SOMA kvėpavimo praktikos (sesijos vertė 222 Eur)

Proceso priežiūra:

Savaitiniai asmeninio proceso "pasitikrinimai" komunikuojant balso žinutėmis ar trumpu skambučiu. (Neįkainojama)

Erdvės laikymas:

Tavo asmeninėje kelionėje kasdienis energetinis palaikymas, papildoma medžiaga ir praktikos, atgalinis ryšys.  (Neįkainojama)

Tavo įsipareigojimas šiam sielos evoliucijos keliui:

Trijų mėnesių mentorystė dirbant individualiai asmeniniuose susitikimuose bei energetinio gydymo sesijose - 2888 Eur mokant iš karto arba 3 mokėjimai po 999 Eur (mokant kas mėnesį). 

DOVANA: 3 mėn. Luna išminties ir misterijos mokyklos kurso įrašai (pagal rekomendaciją) Vertė 388 Eur.

Susitikimai vyks dalyvio ir mentorės asmeniškai sutartu laiku. Menotrystės eigos metu laikai nuotolinėms gydomosioms sesijoms ir sielos akseleracijos transmicijoms bus sutarti mentorystės eigoje, atsižvelgiant į dalyvio asmeninius procesus.


Nori paklausti papildomų klausimų rašykiteinfo@leonorabeyou.com

Privačios mentorystės dalyvių skaičius labai ribotas. Leonora - Luna pasilieka galimybę dalyvę(-į) pasirinkti.Viskas, ko žmogus iš tikrųjų trokšta, jam yra pasiekiama. Tereikia žinių, kaip pažadinti mumyse slypinčias galias, kurios leistų iš gyvenimo pasiimti tai, kas jūsų – kas teisėtai priklauso jums ir ką jau gimdami atsinešėte.

leonora be You

sąmoningumo mokymai

Now Be You filosofija